Grandson - Szkolenia ADR, LPG, UNO, Czasu pracy

Zamknij


Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.Szkolenia ADR

Kurs ADR


Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Szkolenia obejmują:

Kurs specjalistyczny z zakresu:

 • przewozu w cysternach ;
 • przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych, klasa 1;
 • przewozu materiałów promieniotwórczych, klasa 7;

Kurs podstawowy z zakresu:

 • przewozu gazów, klasa 2;
 • przewozu materiałów ciekłych zapalnych, klasa 3;
 • przewozu materiałów stałych zapalnych, samorektywnych, klasa 4.1;
 • przewozu materiałów samozapalnych , klasa 4.2;
 • przewozu materiałów wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne,
  klasa 4.3;
 • przewozu materiałów utleniających, klasa 5.1;
 • przewozu nadtlenków organicznych, klasa 5.2;
 • przewozu materiałów trujących, klasa 6.1;
 • przewozu materiałów zakaźnych, klasa 6.2;
 • przewozu materiałów żrących, klasa 8;
 • przewozu różnych materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, klasa 9;

Pozyskana w czasie kursów wiedza pozwoli na:

 • bezpieczne transportowanie towarów niebezpiecznych wedle obowiązujących przepisów;
 • dostrzeżenie istoty zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych;
 • poznanie zasad postępowania w trakcie:
  • załadunku / rozładunku;
  • wycieku;
  • pożaru;
  • przejazdu przez tunele;
 • poznanie wyposażenia technicznego pojazdów i cystern;

Każdy z kursów zostaje zakończony egzaminem!