Grandson - Szkolenie UNO

Zamknij


Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.



Szkolenie UNO

Kurs UNO


"Napełnianie i Opróżnianie Zbiorników Transportowych".


Szkolenie dotyczy:

  • przygotowania osób obsługujących urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
  • przekazania podstawowych zagadnień z działu teorii i praktyki dotyczących bezpiecznego i prawidłowgo użytkowania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
  • przygotowanie osób do egzaminu w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, który kończy się uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego;