Grandson - Szkolenie LPG

Zamknij


Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.Szkolenie LPG

Kurs LPG


"Napełniania Zbiorników Pojazdów Samochodów Gazem Skroplonym (LPG)".


Szkolenie dotyczy:

  • zagadnień związanych z napełnianiem zbiorników pojazdów samochodowych, zasilanych gazem LPG;
  • praktycznej obsługi dystrybutorów gazowych do napełniania zbiorników pojazdów samochodowych;


Szkolenie przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przed komisją z TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO !