Grandson - Szkolenie z czasu pracy

Zamknij


Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.Szkolenie z czasu pracy

Kurs z czasu pracy


Oferujemy Państwu szkolenie z czasu pracy kierowców.


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy:

  • z zakresu planowania, rozliczania i dokumentowania czasu pracy kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • praktycznej obsługi tachografu analogowego i cyfrowego;

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • kierowców;
  • pracowników działów kadr;
  • osób odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy;
  • łaścicieli i pracowników firm transportowych;